Matemaatiliste baasoskuste test

4.00 

See test on mõeldud selgitamaks välja  järgnevaid õpilase matemaatilisi baasoskusi: arvu moodustamist ühe ühiku juurde ja äraloendamise teel, numeratsioonialaseid teadmisi arvude vaheliste arvude kirjutamisel, arvurea taastamisel, arvukoostise tundmist arvu moodustamisel ja arvu liitehitust 10 piires, peast liitmis- ja lahutamisoskust 20 piires ning tabelilist korrutamist ja jagamist.

Koosneb seitsmest üesandest.

Esimese ülesande eesmärk kontrollida liitmis-ja lahutamisoskust 20- ne piires (erinevad raskusastmed+hindamiseks kontrollleht). 2. ülesande eesmärgiks on kontrollida korrutamise ja jagamisoskust korrutustabeli piires. 4. ülesande eesmärk on selgitada välja, kas laps on omandanud arvu liitehituse. Ülesannete 3, 5, 6 ja 7 eesmärk on arvude vaheliste seose ja numeratsiooni oskuse uurimine (kas laps on omandanud numeratsiooni 20 piires).5. ja 6. ülesanne. Eesmärk selgitada, kas laps oskab arve moodustada ühe ühiku juurde ja ära loendamise teel.

Hinnangud puuduvad.