Tunnikonspekt keel ja kõne valdkonnas

4.00 

Konspekt eripedagoogi tunnist.

Tunni eesmärkideks on:

  • Laps kasutab mängulises tegevuses tegusõna panema lihtmineviku ainsuse 3.pööret vähelaiendatud lihtlauses (kohamäärusega).
  • Laps mõistab üldnimetusi (suveriided, talveriided) ning rühmitab riideesemed vastavalt rühmitusalusele.
Õpetaja: D. M.
Kategooriad: , Õppeaste:

Tund koosneb kolmest etapist (sisssejuhatus, põhietapp ja kinnistav etapp).

Õppetegevuse valdkond: keel ja kõne

Tunni teema: Jänes koristab

Vahendid: Käpiknukud-jänesed, nukuriided (2 mütsi, 2 salli, 2 jopet, 2 seelikut, 2 kleiti, 2 pluusi, 2 telefoni, 2 riiulit, 2 kappi), pilt köögikapist.

Konspekt on neljal lehel ning sisaldab ka õpilasele suunatud abi ning märkusi materjali raskusastme diferentseerimiseks.

Formaat PDF.

Hinnangud puuduvad.