Tunnikonspekt lugemistunniks

4.00 

LUGEMISE TUNNIKONSPEKT eesti keele tunniks lihtsustatud õppe  7. klassile

Kaasas Lugemistekst „Ahjualune“+tööleht

Materjal sobib hästi ka tavaõppe õpiabi tunni läbiviimiseks või eesti keele tunniks 3, 4, 5 klassile funktsionaalse lugemisoskuse harjutamiseks

Õpetaja: D. M.
Kategooriad: , Õppeastmed: , , , ,

Tunni tüüp: Eesti keele lugemistund lihtsustatud õppe  7. klassile

Teema: Lugemistekst „Ahjualune“

Tunni eesmärgid:

Õpilane

  • loeb teksti „Ahjualune“  kõne tempos;
  • leiab küsimuste-korralduste järgi lauseid ja lõike, oskab küsimustele vastata.
  • oskab selgitada tunnis käsitletud vanasõnu (Heaga saab enam, kui kurjaga. Ahnus ajab upakile. Heategu ei unune.).

Vahendid: tekst (kaasas), tööleht (kaasas), projektor, tahvel

 

Materjalid:

Tunnikonspekt seitsmel lehel. PDF formaadis.

Lugemistekst viiel lehel koos illustratsioonidega. tekst on jagatud kuueks osaks, et lihtsustada sisu analüüsi. PDF formaadis.

Tööleht kahel lehel. PDF formaadis.

 

Hinnangud puuduvad.