LÕK häälikuõpetuse TUNNIKONSPEKT (kombineeritud tund): Hääliku S kolm pikkust

4.00 

Tunnikonspekt hääliku S kolm pikkuse õpetamiseks LÕK õppekava 3. klassile.

Tunni eesmärgiks on, et õpilased:

  • eristavad võrdleva hääldamise  ja abivahendite toel 2- ja 3silbilistes sõnades lühikest, pikka ja ülipikka S häälikut.
  • rakendavad oskust kirjutamisel.

Tunni läbiviimisel kasutatakse eripedagoogilisi võtteid ja vahendeid.

Õpetaja: D. M.
Kategooriad: , Õppeastmed: , ,

Häälikuõpetuse tund lihtsustatud õppe 3. klassis

Tunni tüüp: Kombineeritud tund

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Teema: Hääliku S kolm pikkust

Eesmärk

Õpilased:

  • eristavad võrdleva hääldamise  ja abivahendite toel 2- ja 3silbilistes sõnades lühikest, pikka ja ülipikka S häälikut.
  • rakendavad oskust kirjutamisel.

Vahendid: Ana Kontor, Karl Karlep Eesti keele tööraamat 3. kl. III osa (lk 44-48). Tartu: Studium, 2009, „klaver“, pildid, lauseskeem (6 sõna), numbritega sõnaskeem, sinised noobid, tähekaardid S, SS, SS, „tiivik“, klassi seinal (3 häälikurüma) grafeemide tabelid, projektor, dokumendikaamera (tööraamatu harjutuste projitseerimiseks tahvlile).

Konspekt on kaheksal lehel. Sisaldab tunni etappi/töövõtet, õpetaja kõnet ja tegevust, õpilaste eeldatavat vastust ja tegevust ning pakutavat abi lapsele. PDF formaadis.

Hinnangud puuduvad.