Ajavormide tabel reeglite ja näidetega

4.00 

Ülevaatlik tabel inglise keele 9st ajavormist: liht- ja kestev olevik, liht- ja kestev minevik, täis- ja enneminevik, kestev täisminevik, lihttulevik, going-to tulevik.

Õpetaja: Tiina Naaber
Kategooria: Õppeastmed: , , ,

Tabelis on välja toodud iga ajavormi abitegusõnad, tegusõnade vormid, näitelaused jaatavas, eitavas ja küsilauses ning loetelu koos näitelausetega, millal iga ajavormi kasutada tuleb. Komplektis on nii doc- kui pdf-failid: A3 formaadis värviline vertikaalselt, A4 formaadis värviline horisontaalselt, A4 formaadis must-valge vertikaalselt.

Hinnangud puuduvad.