Do you behave correctly?

Original price was: 4.00 €.Current price is: 3.00 €.

Põhjalik tööleht väärtuste ja viisaka käitumisega seotud sõnavara õppimiseks.

Õpetaja: Tiina Naaber
Kategooria: Õppeastmed: , ,

Tööleht on mõeldud RÕK läbiva teema “väärtused ja kõlblus” käsitlemiseks. Õpilastele tutvustatakse erinevaid viisakusväljendeid ja omadussõnu, millega suunatakse õpilasi arutlema sobiva käitumise ja väärtuste üle. Tööleht on planeeritud 45ks minutiks, seega saab sellega sisustada terve tunni. Samuti on töölehe lõpus õpetajate leht eesmärkide ja juhistega ning vastuste leht. Tööleht sobib hästi ka asendustundideks, kuna ei nõua eelnevat ettevalmistust ning juhised õpetajale on selgelt välja toodud. Ülesannete seas on vastandsõnade moodustamine, tõlkimisharjutus, lünkade täitmine, vestlus paarilisega, rollimäng jt.

Hinnangud puuduvad.