Jobs

Original price was: 4.00 €.Current price is: 3.00 €.

Põhjalik tööleht erinevate ametitega seotud sõnavaraga tutvumiseks ja selle harjutamiseks.

Õpetaja: Tiina Naaber
Kategooria: Õppeastmed: , ,

Tööleht on mõeldud RÕK läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemiseks. See koosneb 9st eri liiki harjutusest: sõnaotsing, sõna sobitamine pildiga, küsimused paarilisega vestlemiseks, lausete moodustamine, dialoogi täiendamine ning paarilisega lugemine, ristõna, lünktekst, tõlkimisülesanne, mõttekaart. Tööleht on mõeldud 45ks minutiks, seega saab sellega sisustada terve tunni. Töölehe lõpus on ka õpetajate leht eesmärkide ja juhistega ning vastuste leht. Tööleht sobib hästi ka asendustundideks, kuna ei nõua eelnevat ettevalmistust ning juhised õpetajale on selgelt välja toodud.

Hinnangud puuduvad.