Extra-Curricular Activities

Original price was: 4.00 €.Current price is: 3.00 €.

Põhjalik tööleht hobide ja kooliväliste tegevustega seotud sõnavaraga tutvumiseks ja harjutamiseks.

Õpetaja: Tiina Naaber
Kategooria: Õppeastmed: , , ,

Tööleht koosneb seitsmest eri liiki ülesandest, mille abil õpilased saavad õppida hobide ja kooliväliste tegevustega sõnavara. See on mõeldud läbiva teema “Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” käsitlemiseks. Töölehel on lugemistekst ning sellele järgnevad kaks ülesannet, kus õpilased peavad tekstist õiged vastused leidma ning sobitama tekstist pärit väljendi õige definitsiooniga.  Samuti on töölehel tabel eri liiki hobide grupeerimiseks. Lisaks tuleb õpilastel sobitada kokku tegevuse kirjeldus ja nimetus. Viimase ülesandena peavad õpilased valima sobiva sõnavormi lausetes, mis kirjeldavad kasulikke oskusi, mida erinevate hobidega tegelemine arendab. Töölehe alguses on välja toodud õpiväljundid. Kaasa tuleb ka vastuste leht.

Hinnangud puuduvad.