Environment

Original price was: 4.00 €.Current price is: 3.00 €.

Põhjalik tööleht keskkonnateemade (probleemid, taaskasutus, ohustatud liigid) õppimiseks.

 

Õpetaja: Tiina Naaber
Kategooria: Õppeastmed: , ,

Tööleht on mõeldud “Keskkond ja jätkusuutlik areng” käsitlemiseks. Tööleht on planeeritud 45ks minutiks, seega saab sellega sisustada terve tunni. Töölehe lõpus on ka õpetajate leht eesmärkide ja juhistega ning vastuste leht. Tööleht sobib hästi ka asendustundideks, kuna ei nõua eelnevat ettevalmistust ning juhised õpetajale on selgelt välja toodud. Õpilased saavad sõnavara harjutada nii suuliselt kui kirjalikult. Ülesannete seas on sõnade ja lausete moodustamine, valikvastused, paarilisega küsimustele vastamine, lünkade täitmine, sõna sobitamine pildiga jt. Tööleht on värviline ning seal on palju illustratsioone.

Hinnangud puuduvad.