Take Care of Yourself

Original price was: 4.00 €.Current price is: 3.00 €.

Põhjalik tööleht tervise, haiguste ja õnnetustega seotud sõnavara õppimiseks ja harjutamiseks.

Õpetaja: Tiina Naaber
Kategooria: Õppeastmed: , ,

Tööleht on mõeldud RÕK läbiva teema “Tervis ja ohutus” käsitlemiseks. Tööleht on planeeritud 45ks minutiks, seega saab sellega sisustada terve tunni. Samuti on töölehe lõpus õpetajate leht eesmärkide ja juhistega ning vastuste leht. Tööleht sobib hästi ka asendustundideks, kuna ei nõua eelnevat ettevalmistust ning juhised õpetajale on selgelt välja toodud. Õpilased lahendavad eri liiki ülesandeid nii suuliselt kui kirjalikult. Töölehel on ka soovitused õnnetuste ja haiguste vältimiseks.

Hinnangud puuduvad.