Murde kordav mäng tuppa või õue

1.00 

Kokku on 12 küsimust.
Küsimused kordavad järgmisi teemasid: liigmurd/lihtmurd, segaarvu teisendamine liigmurruks ja vastupidi, ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine, murdude märkimine arvkiirele ja nipet-näpet veel. Õpilased kirjutavad lehele või vihikusse numbrid 1.-12. ja vastava küsimuse vastuse(d) vastava numbri taha. Õpetaja on ka vastused. Kui on kõik küsimused leitud ja vastatud, siis kontrollitakse. Õue pannes mina teen pärast lamineerimist augurauaga augu küsimuse nurka, ajan paela läbi ja kinnitan paela või lõksuga õues millegi külge.
Küsimused on kahel A4 lehel, vastused väikselt kolmandal, PDF fail.

Õpetaja: Talvi Kaja
Kategooria: Õppeaste: