Ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine

2.00 

Liikumisega mäng 6. klassile ühenimeliste murdude liitmise ja lahutamise kohta.
Klassi seinal on kokku 12 tehet, mis tuleb ära lahendada. Iga õpilane valib esimese tehte, lahendab selle. Seejärel leiab uue kaardi seinal, kus üleval on tema lahendatud tehte vastus ning lahendab järgmisena sellel kaardil oleva tehte. Kokku 3 pdf A4 lehte. Mina printisin värvilisele paberile ja lamineerisin.

Õpetaja: Talvi Kaja
Kategooria: Õppeaste: