Suveootus

3.00 

Punkti koordinaatide abil suvelillede pildi joonistamine.

Õpetaja: Anna-Marie Vara
Kategooria: Õppeastmed: ,

Teema: Sissejuhatus funktsioonidesse. Punkti asukoht koordinaatteljestikus.

NB! See ülesanne on üpris mahukas ning sobib neile, kellel on püsivust kaua ühe tegevuse juures püsida.

Eesmärgid:

Õpilane:

  • joonestab koordinaatteljestiku, märgib sinna punkti etteantud koordinaatide järgi;

  • määrab punkti koordinaate ristkoordinaadistikus;

  • suudab väljendada ennast loominguliselt.

Vajalikud vahendid:

  • igale õpilasele tööleht “Suveootus”;

  • harilik pliiats;

  • värvilised pliiatsid.

Tööjuhend õpilasele:

Kanna punktid antud järjekorras teljestikku ja ühenda. Alusta uut joont peale sõna STOPP. Täpiga tähistatud punktid tee suuremad. Valmis pilt värvi endale meeldivalt.

Variatsioonid:

Õpilastel võib endil lasta koordinaatteljestiku joonestada või anda neile teljestiku ette.

Töölehe tulemusena valmib pilt põllutaimedest, mida saab kasutada näiteks kunstitunnis joonistuse osana, käsitöötunnis tikkimismustrina jne.

Hinnangud puuduvad.