Kollide rünnak

2.50 

Mänguline tööleht 7. klassis õpitud funktsioonide joonestamise harjutamiseks või kinnistamiseks.

Õpetaja: Anna-Marie Vara
Kategooria: Õppeaste:

Teema: Funktsioonid ja nende graafikud. Võrdeline seos, pöördvõrdeline seos, lineaarfunktsioon.

Eesmärgid:

Õpilane:

  • joonestab lineaarfunktsiooni avaldise põhjal graafiku;

  • joonestab võrdelise sõltuvuse graafiku;

  • joonestab pöördvõrdelise sõltuvuse graafiku.

Vajalikud vahendid:

  • igale õpilasele tööleht “Kollide rünnak”;

  • joonlaud, pliiats.

Tööjuhend õpilasele:

Joonesta teljestikus antud funktsioonid. Kirjuta funktsiooni eeskiri tabelisse selle kolli kõrvale, keda joon läbib. Iga funktsiooni graafik tohib läbida ainult ühte kolli – ole täpne!

Hinnangud puuduvad.