Lugemistekstid algklassidele

4.00 

12 lugemispala algklasside õpilastele. Igale tekstile järgneb harjutus teksti põhjal.

Õpetaja: Laura P
Kategooriad: , , Õppeastmed: , , ,

Funktsionaalset lugemisoskust arendavad lugemispalad. Igale tekstile järgneb harjutus (arutelu, küsimused, lünktekst, sõnaliikide kordamine, mõisted jms).

Tekstid on sobilikud 1.-4.klassile, lisaks HEV õpilastele, eripedagoogidele ja logopeedidele õpiabitundideks. Samuti eesti keelt teise keelena õppivatele õpilastele.

Kokku on 12 teksti.

Hinnangud puuduvad.