Lugemistekstid algklassidele II

4.00 

Funktsionaalset lugemisoskust arendavad lugemispalad (11 tk)  harjutustega. Lugemistekstide teemadeks on Eesti Vabariik, vastlapäev, sõbrapäev jm.

Õpetaja: Laura P
Kategooriad: , , , Õppeastmed: , , ,

Funktsionaalset lugemisoskust arendavad lugemispalad. Igale tekstile järgneb harjutus (arutelu, küsimused, lünktekst, loovharjutused jms).

Tekstid on sobilikud 1.-4.klassile, lisaks HEV õpilastele, eripedagoogidele ja logopeedidele õpiabitundideks. Samuti eesti keelt teise keelena õppivatele õpilastele.

Kokku on 11 teksti.

Hinnangud puuduvad.