Eesti keele harjutused algklassidele

4.00 

Eesti keele harjutused (õigekiri, sidesõnad, suur algustäht, häälikuühendid, lauselõpumärgid, liht-ja liitlause jms) algklassidele (20 lk).

 

Õpetaja: Laura P
Kategooriad: , Õppeastmed: , , ,

Harjutused on teemadel: häälikupikkused, sõnade järjekord lauses, sidesõnad, suur algustäht, liht-ja liitlaused, lauselõpumärgid, i ja j õigekiri, häälikuühendid jne.

Sobivad 1.-4.klassi õpilastele, HEV õpilastele, eesti keelt teise keelena õppivatele õpilastele.

Hinnangud puuduvad.