Lugemisbingo

2.00 

Lugemisbingo ühe-ja kahesilbiliste sõnadega algajale lugejale. Sobib lugemisoskuse harjutamiseks ning tähelepanu arendamiseks.

Sisaldab 8 mängualust ja sõnadele vastavaid pilte.

Õpetaja: Laura P
Kategooriad: , Õppeastmed: , ,

Lugemisbingo ühe-ja kahesilbiliste sõnadega algajale lugejale. Õppemängu kasutamiseks on mitu varianti: 1. Lapsed saavad mängualuse ning kordamööda võtavad laualt pilte ning peavad leidma oma mängualuselt pildile vastava sõna. 2. Lapsed loevad mängualusel olevaid sõnu ning peavad leidma sõnale vastava pildi laualt. 3. Täiskasvanu ütleb lastele sõna/näitab pilti ning laps peab leidma mängualuselt sama sõna. Kui sõnad kattuvad, saab laps pildi endale. Kes kõige kiiremini sõnade asemele pildid saab, ongi võitja! BINGO!

Õppemäng sobib kasutamiseks eelkoolis, lasteaias, algkoolis, õpiabitundides. Sobib lugemisoskuse harjutamiseks ning tähelepanu arendamiseks.

Hinnangud puuduvad.