Esimene häälik

2.00 

Kokku on 23 pildikaarti, lapsel tuleb otsustada, kas piltidel olevad sõnad hakkab etteantud häälikuga.

Õpetaja: Laura P
Kategooriad: , Õppeastmed: , ,

Õppemäng foneemikuulmise, häälikanalüüsi arendamiseks. Mängus on 23 pildikaarti (võõrtähed puuduvad). Lapsel tuleb otsustada, kas piltidel olevad sõnad hakkavad etteantud häälikuga või mitte. Edasijõudnud õpilastega saab arendada sõnade häälikkoosseisu määramist (kas etteantud häälik asub sõna alguses, keskel või lõpus).

Samuti saab piltide abil harjutada häälimist ning sõnade kirjutamist.

Hinnangud puuduvad.