Veereta täringut. Vestlemine kaaslasega

1.22 

Hea tööleht, mida saab kasutada selleks, et harjutada arutelu oskust ja koostöö tegemist.
Kõige parem on seda ülesannet mängida paaris. Üks veeretab ja saab küsimuse ning paariline peab talle seejärel vastama. Seejärel vahetatakse rollid. Igal paaril on mängimiseks vaja ka ühte täringut.