Kella ja ajavahemiku ülesanded

3.00 

Ülesanded sündmuse algus- ja lõpuaja ning kestvuse määramiseks.

Õpetaja: Kaidy Õismets
Kategooria: Õppeaste: