3.klassi matemaatika kordav tööleht

1.00 

3. klassi matemaatka teemasid kordav tööleht.
Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeaste:
Põhjalik ja mitmekülgseid ülesandeid sisaldav tööleht 3. klassi matemaatika kordamiseks.
Teemad: murrud (1/2; 1/3; 1/4; 1/5); korrutamine ja jagamine arvudega 0-5 ja 10; teemakohased tekstülesanded.
Töölehe lõpus on ka õpilase eneseanalüüsi koht.
Töölehte saab kasutada nii teema kordamiseks ja kinnistamiseks kui ka hindelise tööna.
Hinnangud puuduvad.