H-täht sõna alguses

2.50 

Lõbus ja mitmekülgne õppematerjal I kooliastme eesti keele teema “H-täht sõna alguses” käsitlemiseks.

Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeastmed: , ,
Õppematerjal sisaldab:
🟡 Töölehti (meeldetuletuseks h-tähe kirjutamise reeglid, sõna ja tähenduse ühendamine, tekstis vigade parandamine, h-tähega loomade ning omadussõnade kirjutamine, h-tähega esemete/elusolendite leidmine ümbritsevast keskkonnast jne);
🟡 Esitlust, mis sisaldab lõbusat mängu h-tähega sõnade kordamiseks. Esitlus on animeeritud, värviküllane ja lustakas. Õpilane peab tegema kindlat liigutust (see on esitluses välja toodud), kui pildil oleva eseme/elusolendi/tegevuse sõna algab h-tähega ning teist liigutust, kui ei alga. Õpilastele on enesekontrolliks piltidele järgnevatel slaididel ka sõnad õigesti kirjutatuna välja toodud.
Hinnangud puuduvad.