Veereta ja vura – konstruktsioonid

2.00 

Õpilane veeretab täringut ja lahendab vastavas tulbas ülesande. Ülesannete lahendamine tulbas käib järjest, ühtegi ülesannet vahele ei jäeta. Kui õpilane lahendab ülesande õigesti, siis märgistab selle oma nime või värviga. Ülesannete lahendamine käib kordamööda. Võidab see, kes jõuab esimesena ükskõik millises tulbas tippu.

Ülesanded: kolmnurga joonestamine, keskristsirge, ristsirge, nurga poolitamine.

Õpetaja: Kaidy Õismets
Tootekood: 2-19 SÜ Kategooria: Õppeaste: