Valemid ja funktsioonid Excelis

3.00 

Õppematerjal Excelis koos valemite ja funktsioonide tutvustusega ja ülesannetega (palgaarvestus ja kommunaalkulude arvutamine).

Õppematerjal Excelis koos valemite ja funktsioonide tutvustusega ja ülesannetega. Õppematerjali olen kasutanud nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis, praegune materjal on gümnaasiumiastmele sobiv, kuid on võimalik kohandada põhikoolile.

Õppematerjal kooseb järgmistest töölehtedest:

  1. Valemite koostamine (lahtri aadressi abil arvutamine, täitepideme abil arvutamine);
  2. Ülesanne (õpilasele on antud 9 inimese brutopalk ning ülesandeks on arvutada erinevad maksud, netopalk ning kogukulu ettevõttele);
  3. Funktsioonid (SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, MODE, MEDIAN, STDEV);
  4. Ülesanne (õpilasele on antud 10 korteri pindala, elektrikulu(kwh), veekulu(kuupmeetrites) ja vastavad hinnad ühe ühiku kohta ning õpilase ülesanne on arvutada kommunaalkulud ning muid suuruseid);
  5. Andmete korrastamine (õpilase ülesandeks on tabeli andmeid korrastada ja vastata küsimustele);
  6. Lisaülesanne.
Hinnangud puuduvad.