Tervist mõjutavad tegurid

2.00 

Tööleht tervist mõjutavate tegurite teema käsitlemiseks tunnis. Töölehte võib kasutada nii eelnevalt õpitu meelde tuletamiseks kui ka uue teema kinnistamiseks.

Õpetaja: Riina Gilden
Kategooria: Õppeaste: