Õnnetusjuhtumid

1.50 

Tööleht õnnetusjuhtumite teema käsitlemiseks tunnis. Töölehte võib kasutada nii eelnevalt õpitu meelde tuletamiseks kui ka uue teema kinnistamiseks.

Õpetaja: Riina Gilden
Kategooria: Õppeaste: