Tervisliku toitumise põhimõtted

2.00 

Tööleht tervisliku toitumise teema käsitlemiseks tunnis. Töölehte võib kasutada nii eelnevalt õpitu meelde tuletamiseks kui ka uue teema kinnistamiseks.

Õpetaja: Riina Gilden
Kategooria: Õppeaste: