Tekstülesanded 2. klassile

2.50 

Töölehed 2.klassile tekstülesannete lahendamise oskuse harjutamiseks (7 erinevat).

Õpetaja: Piret Kimmel
Kategooriad: , Õppeaste:

Sellest komplektist leiab tekstülesannetega töölehti 2. klassile. Ülesannete koostamisel on arvesse võetud erinevaid tekstülesannete liike. Igal töölehel on läbiv teema. Kõiki töölehti saab ise kergesti muuta vastavalt oma klassi tasemele ja sellele, kuidas olete harjunud vormistama. Mina nt olen oma õpilasi harjutanud nii, et samale reale tuleb selgitus/saatelause ja avaldis. Seepärast on 2-tehteliste tekstülesannete lahendamiseks 2 rida, kui pole just kirjas, et lahendada ühe avaldisega (mida saab ka lihtsalt muuta).

Raha- 1A4. Korrutamine, jagamine, liitmine, lahutamine, avaldis, tehete järjekord

Seened- 2A4. Liitmine, lahutamine, sh 1-tehteliste tekstülesannete kordamine

“Tobias ja teine b”- 2A4. Liitmine ja lahutamine 100 piires (üleminekuga), 2 erinevat taset

Astrid Lindgreni raamatud- 2A4. Liitmine ja lahutamine 100 piires, 2 erinevat taset

Munapühad- 2A4. Liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine.

Tööleht 1-2A4. Liitmine ja lahutamine 100 piires (üleminekuta), võrdlemine, avaldise koostamine, talvised tekstülesanded

Tööleht 2- 2A4. Korrutamine ja jagamine, tähe arvväärtus, võrdlemine, tekstülesanded

Hinnangud puuduvad.