Poster – Heategude bingo

3.00 

Headus kasvatab headust! Heategude bingot võib mängida terve sõbrakuu vältel. Või miks mitte läbi terve kooliaasta!

KUIDAS seda HEATEGUDE BINGOT siis õigupoolest mängitakse?

Mõned ideed bingo postri kasutamiseks:
💜 Pliiatsi & Prääniku poster on klassi seinal. Iga päev keskendutakse klassis ühele heateole. Päeva lõpus jagavad lapsed muljeid, kuidas neil läks, kas eesmärk sai täidetud, kuidas teised käitusid, mis tunde see teguviis neis tekitas jne. Nii saab lausa kuu aega iga koolipäev sooja tunde südamesse!
💜 Poster on klassi seinal. Lapsed valivad ise, millist heategu (ja mitu) nad teha soovivad. Päeva/nädala lõpus tehakse jagamise ring (enesepeegeldus, tagasisidestamine) ja kokkuvõte – iga õpilase heategu võib postrile märkida väikese ümmarguse kleepsu abil (saadaval igas kontoritarvetepoes). Lapsed püüavad individuaalseid eesmärke saavutada (nt eesmärk X arv heategusid teha), kuid lõpuks panustab iga õpilane ka klassi Heategude Bingosse – et kõik ruudud saaksid joonest jooneni kleepse täis!

Sõbrapäevaks!

Sõbrakuuks!

Või ükskõik milliseks nädalapäevaks!

Hinnangud puuduvad.