Tehted murdudega – LAUAMÄNG

3.00 

Fail sisaldab 12 ülesannet (tekstülesanded, tehted murdudega) koos vastustega.

#kaidyklassiruum

Õpetaja: Kaidy Õismets
Kategooria: Õppeastmed: ,

Õpilane asetab mängunupu vabalt valitud mänguväljale, kus on ülesanded.

  1. Spinnerit keerutades saab teada, mitu kohta tuleb edasi liikuda (liikumine toimub päripäeva).
  2. Õpilane lahendab mänguväljal oleva ülesande. Kui lahendatakse õigesti, leiab ülesannete keskelt õige vastuse. See märgitakse kas nime või mängunupuga. Kaaslane lahendab samuti ning kontrollib vastuse õigsust.
  3. Kui jõutakse ülesandeni, mis on juba lahendatud, siis jäädakse vahele.
  4. Mängukord läheb järgmise kätte.

Mängu võidab see, kel mängu lõppedes on kaetud enim vastuseid.

 

Õpilane:

  • liidab, lahutab ning korrutab ja jagab harilikke murde, täisarve ja segaarve;
  • määrab tehete järjekorra;
  • arvutab ristküliku ja ruudu pindala;
  • arvutab ristküliku ümbermõõdu;
  • leiab ristküliku pikkuse, kui on antud pindala ja laius;
  • lahendab tekstülesandeid.
Hinnangud puuduvad.