Sulgpalli taktika õpetamine läbi tsoonide mängu

3.00 

Antud tsooni mängu saab kasutada erinevate reketispordi mängude õpetamisel. Mängu mängimiseks peavad õpilastel olema omandatud baasoskused ja pall peab püsima mängus. Eelkõige sobib selline mäng III kooliastme ning gümnaasiumi õpilastele. Mängu idee on pärit ThePhysicalEducatori loomingust, mille olen kohandanud enda õpilastele sobivaks.

Õpetaja: Karin Vassil
Tootekood: LL1 Kategooria: Õppeastmed: , , , , ,

Antud failist leiad:

  1. kaks töölehte enda oskuste analüüsimiseks. (õpilastele erinevates õpietappides)
  2. eesmärgini jõudmise õpiraja illustratsiooni.
  3. tsoonide mängu mängujuhendi.

Antud mäng toetab liikumisõpetuses vahendi käsitsemiseoskuse arendamist. Mäng toetab kooliastmete õpitulemuse saavutamist:

3. kooliaste

Õpilane:

  • Käsitseb vahendit erinevates liikumiskombinatsioonides, -mängudes, spordialades, lihtsustatud sportmängudes ja teiste oskuste arendamiseks.

Gümnaasium

Õpilane:

  • Käsitseb vahendit erinevates liikumistegevustes; mängib valitud sportmängu reeglite järgi.

 

Hinnangud puuduvad.