Sajand, aastatuhat, aasta

1.00 

Matemaatika tööleht sajandite määramise õppimiseks.

Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeastmed: ,
3. klassi matemaatika tööleht, mis sisaldab järgmisi ülesandeid:
👉 Sajandite määramine aastaarvu järgi;
👉 Ajalooteadmiste/silmaringi laiendamiseks faktid + illustreeriv pildimaterjal. Tekstist saadud info põhjal tuleb määrata sajand;
👉 Lünktekst (sajand, aastatuhat, aasta);
👉 Tekstülesanne loogilise mõtlemise arendamiseks (arvutamine, sajandi määramine).
Hinnangud puuduvad.