Koduapteek ja esmaabi

2.50 

Õppematerjal II kooliastme (aga sobib ka I kooliastmes teema käsitlemiseks) teema “Esmaabi” käsitlemiseks. Täpsemalt on fookus koduapteegil.
Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeaste:
Õppematerjal sisaldab:
  1. Õppemängu “Mul on, kellel on..?” teemal “Koduapteek” + lapse jaoks olulised numbrid, kuhu mure/õnnetuse (füüsilise/vaimse) korral helistada. Kokku 20 kaarti.
  2. Töölehti rühmatöödeks – 8 erinevat olukorda, mis vajavad sekkumist (koduste vahenditega leevendamist/arstile teatamist). Õpilane peab otsustama, mis vahendeid on selleks tarvis, kuidas kodustes tingimustes peab selles olukorras toimima ja millal on tarvis kindlasti arstiga ühendust võtta.
Hinnangud puuduvad.