Esmaabi kaardid

3.00 

Mitme kasutusvõimalusega esmaabi kaardid inimeseõpetuse tundi.

Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeastmed: , ,
Õppematerjal II kooliastme teema “Esmaabi” käsitlemiseks. Saab kasutada kindlasti ka I kooliastmes teema üle arutlemiseks, mängulisteks õppetegevusteks.
Õppematerjal sisaldab 17 erinevat enamlevinud olukorda, mil tuleb kannatanule või iseendale esmaabi anda. Selleks on koostatud esmaabi kaardid, mille abil saab õppida neis olukordades toime tulema (rollimänge tehes ja arutledes).
Täpsem kasutusjuhend on õppematerjaliga kaasas.
Hinnangud puuduvad.