Rühmatöö tagasiside

1.00 

Tööleht, mis suunab õpilast mõtlema, mis soodustab edukat rühmatööd. Tagasiside küsimused aitavad analüüsida nii iseennast kui ka märgata rühmakaaslastes positiivset.

Töölehe esimene küsimus on mõeldud vastamiseks enne rühmatööd. See suunab õpilast mõtlema, mis tagab eduka töö grupis. Sõnastanud enda jaoks olulised väärtused (omadused) saab õpilane rühmas teadlikumalt tegutseda.

Töölehe järgmised ülesanded on mõeldud täitmiseks pärast rühmatööd.

Töölehed on kuuele rühmale ja sobib täitmiseks nii individuaalselt kui ka rühmaga koos.

Hinnangud puuduvad.