Mina rühmas

1.00 

Tööleht õpilasele, et analüüsida oma tegevust, enesetunnet ja panust grupis töötades.

Töölehel värvib õpilane noolte skaalal nooled vastavalt sellele, missuguse hinnangu annab iseenda tegevusele toimunud rühmatöös. Soovi korral võib õpilane lisada kommentaarid.

Kokku on lehel viis illustreeritud skaalat:

  • kuidas õpilane kuulas rühmakaaslasi,
  • kas jagas oma ideid,
  • missugune arutleja ta oli,
  • kas töötas omaette või koos teistega,
  • kuidas end rühmas tundis.
Hinnangud puuduvad.