Mõistatused + pildid vastustega

2.00 

20 mõistatust + 20 vastuse pilti

MÄNGUIDEED:

  1. Hommikuring: lapsed istuvad vaibal, mõistatused on põrandal. Iga laps tõmbab endale mõistatuse lipiku ja vastavalt oskustele, kas laps ise loeb või õpetaja loeb lipikult mõistatuse. Variandid: 1) vastata võivad kõik lapsed; 2) vastab ainult lipiku võtnud laps.
  2. Sissepääsupilet: õuest tuppa tulles iga laps vastab ühele mõistatusele.
  3. Virgutusmoment: mõistatuste pildid on nätsuga rühma seintele kinnitatud; õpetaja esitab mõistatuse ja kiireim võtab seinalt õige pildi; võidab laps, kes kogub enim pilte.
  4. Kõnearendustegevus: iga laps võtab endale pildi ning meenutab sellekohase mõistatuse.
  5. Mäng BeeBot robotiga: pildid on kleebitud aluspaberile; lapsed võtavad mõistatusküsimuse lipiku ja saadavad roboti õigele pildile.
Hinnangud puuduvad.