Matemaatika plakatid

4.50 

Matemaatilised A3 plakatid

Õpetaja: Lisabet Roos
Tootekood: L_R50 Kategooria: Õppeastmed: , , ,

Matemaatilised A3 plakatid

Teemad:
-arvude esitamine (numbritega, arvsõnana, järkarvude summana, järguühikute kordsetena)
-arvu järgud
-arvude võrdlemine
-liitmine ja selle omadused
-lahutamine
-vahe liitmiseomadus
-summa lahutamise omadus
-mõõtühikud (pikkusühikud cm ja m; massiühikud kg ja g, mahuühik liiter)
-temperatuur

Hinnangud puuduvad.