Kehaline aktiivsus

1.00 

Töölehel olevad küsimused on teema “Kehaline aktiivsus” kohta. Küsimusi võib kasutada enesekontrolliks või tunnikontrolliks/kontrolltööks.

Õpetaja: Krista Leppik
Kategooria: Õppeaste: