Present Simple or Present Progressive?

1.00 

Töölehte on võimalik kasutada tunnikontrolliks või lihtsalt harjutamiseks.

Õpetaja: Krista Leppik
Kategooria: Õppeastmed: , ,