Käitumine õnnetusjuhtumi korral

2.50 

Õppematerjal inimeseõpetuse teema “Käitumine õnnetusjuhtumi korral” käsitlemiseks II kooliastmes.

Õpetaja: Laura Loorius
Kategooria: Õppeastmed: ,
Õppematerjal sisaldab:
➡️Töölehte “Õnnetusjuhtumid”, kus on kolm õnnetust/olukorda (äike, liiklusõnnetus, tulekahju) ja käitumisjuhised neis olukordades õigesti toimetamiseks. Juhised tuleb viia vastavusse pildiga ehk olukorraga ning panna õigesse järjekorda. Selleks oleks parim rühma peale üks tööleht printida ja lasta neil koos välja lõigata ja järjestada/jaotada.
➡️Abistavat töölehte õpetajale “Õnnetusjuhtumite” töölehe kontrollimiseks.
➡️Rollimängud “Kõne häirekeskusesse”. Kuus erinevat olukorda, mil keegi on helistanud häirekeskusesse. Mõnes olukorras käitub helistaja/häirekeskus õigesti ja mõnes valesti. Õpilased peavad rühmaga otsustama, kas see käitumine on õige või vale. Vale käitumise parandama õigeks ning jagama rollid (rolle võib ise juurde luua), samuti peavad lavastama väikese etenduse/rollimängu.
Hinnangud puuduvad.