Erinimeliste murdude liitmine ja lahutamine

1.00 

6. klassile mõeldud erinimeliste murdude liitmise ja lahutamise tööleht erinevate tasemetega (piprad).

Õpetaja: Talvi Kaja
Kategooria: Õppeastmed: ,

Kasutada võib mitmeti.
Mina palusin õpilastel vaadata kõige pealt esimesi tulpasid ja valida endale neist jõukohane kuid pingutust valmistav. (Vabalt võib lasta ka valida kaks ja alustada jõukohasest ja liikuda siis edasi järgmise juurde). Seejärel need ära lahendada oma vihikusse ning seejärel kontrollida. Siis valida järgmistest tulpadest sobivad.
Et oleks ikkagi liikumist ka, siis viisin samade piparde piltide juurde klassist välja ka vastused, et õpilased saaksid enda tööd kontrollida.
Viimased ülesanded on Open Middle ülesanded https://www.openmiddle.com/ murdude kohta, et saaks ka veidi nuputada.

Viited:

https://www.openmiddle.com/adding-3-fractions-to-get-1/

https://www.openmiddle.com/adding-fractions-to-make-a-whole-number/

https://www.openmiddle.com/adding-fractions/

Hinnangud puuduvad.