Protsendi ja murdude teemalised mängud (4 tk)

4.00 

Kokku neli mängu alust.

Kaks mängu on täringute veeretamisega. Ühel on teemadeks teisendamised, protsendimäära leidmine osa ja terviku järgi, osa leidmine protsendimäära järgi ning terviku leidmine osa ja talle vastava protsendimäära järgi. Teisel on teisendamised (hariliku murd – kümnendmurd), osa leidmine osamäära järgi ning terviku leidmine osa ja talle vastava osamäära järgi. Selles ei ole protsente.

Teised kaks mängualust on kirjaklabriga veeretamise mängualused. Ühel on arvust protsendi leidmine, teisel terviku leidmine osa ja talle vastama protsendimäära järgi.

Õpetaja: Talvi Kaja
Kategooria: Õppeastmed: , , , ,

Murdude ja protsenditeemalised mängud, millest üks sobib alates 5. klassist, teised juba ka kuuendas ning seitsmendas klassis. Kordamiseks ka vanemates klassides.

Kokku on kaks faili, kummaski kaks mängualust.

Täringumängude puhul saab õpetaja ise otsustada, kuidas selgub võitja, vastavalt sellele, kuidas aega ja tahtmist on.

Hinnangud puuduvad.