AMETID (kirjaeelharjutused, pildikaardid).

3.30 

“AMETID”

Kirjaeelharjutused ja pildikaardid jutustamiseks (A4 suurus).
Failis 32 lk (16 harjutust, 16 pildikaarti).
Kirja eelharjutused valmistavad lapse kätt ette tähtede kirjutamiseks. Pildi järgi jutustamine rikastab lapse sõnavara ja lausete moodustamise oskust erinevate ametite teemal.