Algarv või kordarv?

3.00 

Arvud 1-100. Õpilased peavad otsustama, kas arv on kordarv või algarv.

Õpetaja: Kaidy Õismets
Kategooria: Õppeaste:

Õpilane keerutab spinnerit (asetab pliiatsi teraviku läbi kirjaklambri ringi keskele ja annab näpuga hoogu, et kirjaklamber liikuma saada). Esimeses kahes mängu on võimalik keerutada kas AA või KA. AA tähendab algarv, KA kordarv. Vastavalt keerutatud tulemuse otsib õpilane ruudustikust sobiva arvu ja märgistab selle. Õpilased keerutavad spinnerit kordamööda ning kasutavad erinevat värvi pliiatseid. Eesmärk on järjest saada viis kas reas, veerus või diagonaalis. Kolmandal mängualusel tuleb spinneri abil moodustada arv. Vastavalt arvule otsitakse ruudustikust kas AA või KA. Mängu eesmärk on sama.

Failis:

✰ kolm erinevat mängualust.

Hinnangud puuduvad.