“KIVI-PABER-KÄÄRID” – tehted murdudega

3.00 

Kivi-paber-käärid paarismäng murdudega tehete kinnistamiseks. Failis mängualus + vastused.

#kaidyklassiruum

Õpetaja: Kaidy Õismets
Kategooria: Õppeastmed: ,

Õpilased mängivad paaris kivi-paber-kääre. Võitja saab esimesena mängulaual edasi liikuda. Õpilane arvutab saadud tehte, paariline kontrollib. Vajadusel küsitakse õpetaja abi. Kui vastus oli õige, võib mängija sellele arvule jääda. Vale vastuse korral astutakse samm tagasi ning oma järgmise kora ajal tuleb tehe uuesti teha vigadeta lahendada. Võidab see, kes jõuab esimesena tippu.

Õpilane:

  • liidab ja lahutab erinimelisi murde;
  • korrutab ja jagab harilikke murde omavahel;
  • tunneb pöördarvu mõistet;
  • tunneb segaarvude liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise eeskirju ja rakendab neid arvutamisel;
  • teisendab lõpliku kümnendmurru harilikuks murruks.
Hinnangud puuduvad.