A2 kuulamistest – vali õige vastus. Loodusteemaline videoülesanne (4:21). Sobib ka keelekursusele.

1.29 

A2-tasemel kuulamisülesanne – vali õige vastusevariant. Ülesanne on autentne ETV klipp ning  aitab ette valmistada keeleeksami sooritamiseks.