Väljapääsupiletid 5. klass matemaatika. Teema, ülesanne, õpitulemus, analüüs.

5.00 

Väljapääsupiletid 5. klassi matemaatika teemade kinnistamiseks/analüüsiks. Igal piletil on teema, õpitulemus, ülesanne ja eneseanalüüsi koht.

5. klassi väljapääsipiletite failis on olemas mitmete erinevate teemadega kohta kiired ülesanded, mis sobivad ideaalselt tunni lõpetamiseks või miks mitte ka alustamiseks, et näha, kus klass selle konkreetse teemaga asub.

Igal väljapääsupiletil on olemas lisaks ülesandele ka konkreetne teema, konkreetsed õpitulemused, mida see väljapääsupilet endast hõlmab ja ka õpilase eneseanalüüsi koht, kuidas tema ise tunneb, et selle teemaga hakkama saab.

Iga õpitulemus on jaotatud 3 väljapääsupiletina ühe A4 peale, et õpetajal oleks mugav printida ja kohe tükkideks lõigata.

Väga mõjus on peale tegemist ka järgmisel korral/tunnil lasta õpilasel ise enda väljapääsupilet värvilisega üle kontrollida.

Õpetaja saab konkreetsetest väljapääsupiletitest väga kiiret tagasisidet endale ja ka kiire õpitulemuse, mida panna õpilasele tagasisidesse.

Väljapääsupiletite teemad:

Arvu klassid.

Arvavaldis ja tähtavaldis.

Naturaalarvude võrdlemine ja ümardamine.

Peast ja kirjalikult liitmine ja lahutamine.

Võrdus ja võrrand.

Peastarvutamine.

Kirjalik korrutamine.

Kirjalik jagamine.

Jaguvuse tunnused, alg- ja kordarv.

SÜT ja VÜK.

Hariliku murru olemus.

Kümnendmurru olemus.

Kümnendmurdude võrdlemine ja ümardamine.

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikuga.

Kümnendmurdude korrutamine peast ja kirjalikult.

Kümnendmurdude kirjalik jagamine.

Sirge, kiir ja lõik.

Nurkade liigid ja nurga mõõtmine.

Kõrvunurgad ja tippnurgad.

Sirgete ristumine, lõikumine ja paralleelsus.

Hinnangud puuduvad.