Väljapääsupiletid 4. klass matemaatika. Teema, ülesanne, õpitulemus, analüüs.

5.00 

Väljapääsupiletid 4. klassi teemade kinnistamiseks/analüüsiks. Igal piletil on teema, õpitulemus, ülesanne ja eneseanalüüsi koht.

4. klassi väljapääsipiletite failis on olemas mitmete erinevate teemadega kohta kiired ülesanded, mis sobivad ideaalselt tunni lõpetamiseks või miks mitte ka alustamiseks, et näha, kus klass selle konkreetse teemaga asub.

Igal väljapääsupiletil on olemas lisaks ülesandele ka konkreetne teema, konkreetsed õpitulemused, mida see väljapääsupilet endast hõlmab ja ka õpilase eneseanalüüsi koht, kuidas tema ise tunneb, et selle teemaga hakkama saab.

Iga õpitulemus on jaotatud 3 väljapääsupiletina ühe A4 peale, et õpetajal oleks mugav printida ja kohe tükkideks lõigata.

Väga mõjus on peale tegemist ka järgmisel korral/tunnil lasta õpilasel ise enda väljapääsupilet värvilisega üle kontrollida.

Õpetaja saab konkreetsetest väljapääsupiletitest väga kiiret tagasisidet endale ja ka kiire õpitulemuse, mida panna õpilasele tagasisidesse.

Väljapääsupiletite teemad:

Arvkiir, arv ja number.

Arvu järgud.

Korrutamise ja jagamise omadused.

Pikkusühikud.

Kolmnurga ja ristküliku ümbermõõt.

Ristküliku pindala.

Ruudu ja ristküliku pindala.

Massi- ja mahuühikud.

Temperatuur.

Naturaalarvud.

Peastarvutamine.

Kirjalik liitmine ja lahutamine.

Kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga.

Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga.
Kirjalik jagamine ühekohalise arvuga, kirjalik korrutamine.

Kirjalik jagamine ühe ja kahekohalise arvuga.

Kirjalik jagamine ja korrutamine ühe- ja kahekohalise arvuga.

Kiirus, aeg ja teepikkus. Jagamine jäägiga.

Harilik murd, osa arvust.

Hinnangud puuduvad.